Фирмен профил
Фирмен профил

КАЧЕСТВО

Ръководството на ГЕОХАЙД отдава първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на компанията и се ангажира с провеждането на политика, основана на следните принципи:
Ние работим за удовлетворяване на високите изисквания на клиентите и пазара, за постигане изискванията към продукта, като същевременно се стремим към оптимални технически и икономически резултати и спазваме предписанията на нормите и стандартите.

Качеството е резултат от общите усилия на всички служители във всяка ежедневна дейност - от запитването на клиента, проекта и до неговата реализация.

Управлението на качеството е свързано с непрекъснатото подобряване и усъвършенствуване във всички области на нашата работа въз основа на решения, основани на анализ на конкретни данни и информация.

Ние полагаме необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана политиката по качеството на всички организационни нива и насърчаваме всички служители в работата им за подобряване на качеството.

Ние поддържаме коректни и взаимоизгодни отношения с нашите доставчици.

За изпълнението на тези цели ние се стремим да управляваме ефективно съвкупността от взаимосвързани и взаимодействащи си процеси в дейността на дружеството.

Ето защо в ГЕОХАЙД е въведена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международен стандарт ISO 9001:2008, съответно БДС EN ISO 9001:2008 със сертификат за одобрение 170289. Системата обхваща всички структури и дейности на компанията

Промоции
Моторни шейни
SOKKIA
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.
Get Adobe Flash player